WELKOM OP DE SITE VAN AART VELDMAN

Voordat ik echt in de fotografie kwam en mijn vak werd, had ik al een tijdje de fotografie als hobby. Ik denk dat ik 14 jaar oud was toen ik mijn eerste opname maakte.

 

Ik weet nog precies wat dat was, een ijzeren hek op Landgoed IJsselvliedt in Wezep. Die foto moet nog ergens in een grote doos op zolder liggen.

 

Pas in 1976 stuurde ik mij eerste opdracht naar de krant, dat was een in elkaar gewaaide schaftkeet na een grote storm.

 

Doordat een fotograaf uitviel kwam ik in het fotografenbestand van de toen Zwolse Courant en kreeg daardoor veel opdrachten. Later kwamen daar diverse dag/week en vakbladen bij.

 

In mei 1995 veranderde er veel. De doka ging dicht en de computer

 

kwam op het bureau. De trouwe negatieven camera ging de kast in

 

en het digitale kwam daarvoor in de plek. Alles werd vanaf deze tijd

 

met de computer digitaal bewerkt. Een enorme vooruitgang.

 

Niet meer elke avond naar de redactie in Zwolle, maar gewoon via de digitaleweg de foto's versturen. Het grote voordeel was dat je bij grote persbureau je foto's op het net kon zetten

 

Het schrijven van boeken begon in 1982. Het eerste boek "Noord Veluwe Vroeger en Nu", was een boek met oude foto's met daarnaast de situatie van toen. Het was een heel gezoek de namen van de oude bewoners van toen op te sporen ( oude foto's rond 1900 ).

 

Inmiddels zijn er ongeveer 29 boeken verschenen van allerlei onderwerpen. Zoals: Markante mensen, over dieren, bloemen, orgels. Zes van die boeken heb ikzelf geschreven.De rest samen met, Klazien uit Zalk, Dirkje Sneller, Willem Gunneman, Dick van der Veen en nog vele anderen schrijvers. Al deze boeken voorzag ik van foto's. Twee boeken die ik schreef gingen over de Etherpiraterij. Er kwamen wat kinderboeken bij en de eerste roman schreef ik over Bart die het met de liefde niet zo nauw nam.

 

In 2005 ben ik met pensioen gegaan. Veel werk voor de media doe ik niet meer.

 

Maar het schrijven van boeken hoop ik nog een tijdje te doen.

 

Het eerste kinderboek is af. De titel 'Dieren vertellen' is een boek waar de dieren zelf hun eigen verhaal vertellen. Het laatste boek (2011) "Toen was het stil" gaat over de mkz die tien jaar geleden uitbrak. Het leed en verdriet van de boeren en hobby boeren uit die tijd was voor hen een verschrikkelijke ervaring.

De eerste roman De weg naar nergens een roman van is klaar. De tweede roman Het raadsel van Meerdijk komt binnenkort ( maart 2017) kan via www.boekenbestellen.nl besteld worden.

Verder werk ik bij www.locourant.nl als cameraman en monteer de opgenomen films voor Loco-tv

Wat verder plannen zijn? We zien wel.

Wij zijn alweer een jaartje verder. Ben bezig met een nieuw boek:

De IJssel van Westervoort naar Kampereiland, komt begin 2018 uit.

 

 

{"components":[{"id":"67D98012-5F32-4F59-85C1-D3FECEB74304","type":"web.data.components.Buttons","width":130,"height":50,"mobileDown":false,"bbox":{"top":1978,"right":379,"bottom":2028,"left":249},"relTo":{"id":"6F1762A3-27D8-46BE-8500-84162603641A","below":0},"wrap":false,"stretch":false,"orderIndex":22,"styleButton":{"type":"web.data.styles.StyleButton","globalId":"0CE9EAF3-FD54-47E4-95DE-1D25AA4232C4","globalName":"[button.1]","inactive":{"block":{"border":null,"background":null,"padding":null},"text":{"size":null},"verticalAlign":null,"horizontalAlign":null},"visited":{"block":{"border":null,"background":null,"padding":null},"text":{"size":null},"verticalAlign":null,"horizontalAlign":null},"hover":{"block":{"border":null,"background":null,"padding":null},"text":{"size":null},"verticalAlign":null,"horizontalAlign":null},"press":{"block":{"border":null,"background":null,"padding":null},"text":{"size":null},"verticalAlign":null,"horizontalAlign":null},"disabled":{"block":{"border":null,"background":null,"padding":null},"text":{"size":null},"verticalAlign":null,"horizontalAlign":null}},"btnText":"Knop","action":null}],"styles":{"0CE9EAF3-FD54-47E4-95DE-1D25AA4232C4":{"type":"web.data.styles.StyleButton","id":"0CE9EAF3-FD54-47E4-95DE-1D25AA4232C4","name":"[button.1]","ref":"button.1","width":null,"height":null,"inactive":{"block":{"border":{"style":["solid","solid","solid","solid"],"width":[0,0,0,0],"color":null,"corners":null},"background":null,"padding":[0,0,0,0]},"text":{"font":6,"size":12,"color":["RGB",0,0,0,1]},"verticalAlign":"top","horizontalAlign":"left"},"visited":{"block":{"border":null,"background":null,"padding":null},"text":{"size":null},"verticalAlign":null,"horizontalAlign":null},"hover":{"block":{"border":{"style":["solid","solid","solid","solid"],"width":[0,0,0,0],"color":null,"corners":null},"background":null,"padding":null},"text":{"size":null},"verticalAlign":null,"horizontalAlign":null},"press":{"block":{"border":null,"background":null,"padding":null},"text":{"size":null},"verticalAlign":null,"horizontalAlign":null},"disabled":{"block":{"border":null,"background":null,"padding":null},"text":{"size":null},"verticalAlign":null,"horizontalAlign":null}}},"stylesheetId":"32A68A83-6600-4E63-80E4-BF559974313F"}

Presentatie van een van mijn boeken

Omslag nieuwe boek:

'De IJssel van Westervoort naar Kampereiland. Verschijnt begin 2018

Nog wat kleinigheden en het boek ‘De IJssel van Westervoort naar Kampereiland is klaar. Bijna een jaar langs de IJssel gezworven om te ontdekken: die IJssel die zo op je inwerkt. Al jaren fietst ik langs die IJssel met in mijn achterhoofd: hier wil ik nog eens een boek over schrijven. Nu is het zover, het manuscript is bijna klaar, nog wat kleine dingetje aan de cover en het geheel kan naar de drukker.

Mijn verhaal begint in Westervoort en eindigt op Kampereiland. Voor mij het meest een totaal onbekend gebied. Maar als je in de geschiedenis duikt van zo’n stad of welk dorp ook kom je verrassende dingen tegen. Zo vertelde mij iemand in Veessen het verhaal van de Kozakken die een houtenbrug bouwden over de IJssel om de Fransen Nederland uit te drijven en ook nog gelukt is ook. Het pontje van Veessen naar Fortmond heet nu nog steeds het Kozakkenveer. Kampen die vroeger de sigarenstad heette met het verhaal over de laatste sigarenmaker Tinus Vinke. In mei 2017 overleed Tinus Vinke op zijn 91ste levensjaar. Zo zijn had veel interviews met mensen, met hun eigen verhaal vertellen over de IJssel. De prachtige Hanzesteden zoals: Kampen, Hattem, Zwolle, Deventer, Zutphen, Doesburg en Westervoort die handel met elkaar dreven met zijn monumentale gebouwen . De tientallen steenfabrieken. De oorlogen, Heel bijzonder is De IJssellinie bij Olst een militaire verdedigingslinie die tussen 1951 en 1954 langs de IJssel gebouwd werd om Nederland door middel van inundatie (het onder water zetten van land) te beschermen tegen een landinvasie. Hoewel de IJssel meerdere malen cruciaal bleek bij de verdediging van Nederland. Om bij een eventuele aanval van oorlog met het Warschaupact. De overstromingen van de IJssel die de nodige overlast veroorzaakten. Vandaar het project ‘geef de rivier de ruimte’. De hoogwatergeul bij Kampen (Reevediep) en in de buurt van Wapenveld waterkeerdam.

Zo heeft het boek 185 pagina met kleurenfoto’s en harde cover, vorm gekregen. Begin volgend jaar te bestellen bij de boekhandel of www.boekenbestellen.nl Kijk ook eens op mijn site aartveldman.nl

 

 

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus